Нормативно-правові документи

Основні документи нормативно-правової бази (для скачування документа натисніть на посилання)

1. Конституція України
Стаття 19 (ч.2)

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 21.
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22.
Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 48.
Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Стаття 64.
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

2. Цивільний Кодекс України
Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири

2. Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку.

3. Закон України «Про енергозбереження» вiд 01.07.1994 № 74/94-ВР
Метою законодавства про енергозбереження є регулювання відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, розробці і виробництві менш енергоємних машин та технологічного обладнання, закріплення відповідальності юридичних і фізичних осіб у сфері енергозбереження.

4. Закон України «Про природні монополії» зі змінами та доповненнями
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.
Метою цього Закону є забезпечення ефективності функціонування ринків, що перебувають у стані природної монополії, на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів.

5. Закон України «Про електроенергетику»
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.

6. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-ІV від 14.06.2004 р.
Стаття 26.6. У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

7. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 року
Стаття 24. Права та основні обов'язки споживача теплової енергії
Споживач теплової енергії має право на:
вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами...

8. Закон України «Про захист прав споживачів» вiд 12.05.1991 № 1023-XII
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

9. Енергетична стратегія України на період до 2030 року,
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 1071-р.
Метою соціальної держави, якою відповідно до Конституції є Україна, має бути всебічне забезпечення добробуту громадян. Однією із найважливіших складових добробуту у цивілізованих державах є забезпечення громадян теплом та електроенергією. Конституцією України передбачено право громадян на їх достатній життєвий рівень та безпечне для життя і здоров'я довкілля, що зобов'язує державу створити відповідні умови для розвитку економіки. Запорукою реалізації цих завдань має стати повне, надійне та екологічно безпечне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в енергетичних продуктах...

10. Постанова КМУ від 28.09.2006р. № 502-р «Про переведення населених пунктів на опалення електроенергією».
Мінпаливенерго разом з обласними енергопостачальними компаніями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями:
розробити та затвердити план заходів з переобладнання населених пунктів опалювальними електроустановками з урахуванням технічних властивостей електричних мереж, необхідних обсягів і джерел фінансування та визначенням регіонів, які мають найсприятливіші умови для переведення населених пунктів на опалення електроенергією...

11. Постанова КМУ від 21 липня 2005р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1268 від 31.10.2007 N 933 від 03.09.2009 N 151 від 17.02.2010, ост. ред. від 19.12.2015 р.)
Серед 48 пунктів (у яких ідеться про порядок надання послуг, права та обов'язки споживачів та виконавців, порядок розрахунків і т.і.) є 5 пунктів, що стосуються саме питань... Відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води багатоквартирних будинків з ініціативи споживачів.

12. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. №4 «Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», (ост. ред. від 09.06.2008р.)

13. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 06.11.2007р. №169 «Про затвердження Змін до наказу Мінбуду України від 22.11.2005р. №4», (ост. ред. від 27.10.2009р.)
Згідно з наказом, ідеться про... «Порядок відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання».

14. Матеріали судових рішень з питання дозволу на встановлення індивідуального опалення в квартирах багатоповерхових будинків можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень у рубриці «Адміністративна форма судочинства», www.reyestr.court.gov.ua

15. Лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики від 08.05.2013 № 3114/26/47-13, «Щодо проведення розрахунків за електричну енергію»
В листі надається роз'яснення порядку отримання пільгового тарифу на електроенергію для об'єктів архітектури (будинків) або для квартир, обладнаних електроопалювальними установками та/або кухонними електроплитами в установленому порядку.

16. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики від 26.02.2015 № 220, «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»
Цей документ встановлює тарифи на електроенергію, що відпускаються населенню з 01 вересня 2015 року.

17. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики від 26.04.2012 № 498, «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію»
Постанова затверджує Порядок застосування тарифів на електроенергію, що встановлені постановою НКРЕ від 23.04.2012 №497 (зі змінами, зазначеними в постановах НКРЕ від 15.06.2012 № 750, від 13.09.2012 № 1183)

18. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики від 22.12.2015 № 3019 «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2016 рік»
Документ затверджує ставки плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж, збільшення існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок або зміни вимог до надійності електропостачання електроустановок.

19. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики від 17.01.2013 № 32 «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»
Постанова затверджує Правила приєднання електроустановок до електричних мереж. «1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж...»

20. Державні будівельні норми для опалення, вентиляції та кондиціювання ДБН В.2.5-672013
Нормативний документ, встановлюючий вимоги до проектування систем опалення, вентиляції та кондиціювання будівель з метою забезпечення санітарно-епідеміологічних параметрів мікроклімату приміщень, раціонального використання енергетичних ресурсів під час експлуатації.

Ми найбільш відкритий до
спілкування завод обігрівачів!
Приєднуйтеся до нас
в соціальних мережах: